Bosan en Calvijn College, Amsterdam


15.06.2018

Volledig wifi gestuurde sporthal voor Calvijn College Amsterdam

 

Moderne voorzieningen

De sporthal is geïntegreerd in het Calvijn College, tevens de hoofdgebruiker. In de avonduren en weekeinden is de zaal te gebruiken voor sportverenigingen en particuliere initiatieven op gebied van breedtesport, wedstrijdsport, competitiesport, recreatiesport. De zaal - 9 meter vrije hoogte - beschikt over moderne voorzieningen en faciliteiten met ondermeer een verende vloer van 28 x 48 meter, 6 ruime kleedkamers inclusief sanitair, een sportkantine en tribunes voor 250 bezoekers. 3 bergingen voor sporttoestellen ( circa 55 m2 per deel), 2 scheidsrechtersruimten, 1 EHBO ruimte en een ruimte voor de wedstrijdleiding.

Projectteam

Direct na de gunning van de inrichting en de levering van de sportinventaris heeft Bosan een projectteam samengesteld onder leiding van Ruud Plas. Om de aannemer en alle andere betrokken partijen voor de bouw te voorzien van alle informatie ten aanzien van krachten, maatvoeringen, sparingen, (electro)technische specificaties en staalconstructies is als eerste een indelingstekening gemaakt van de hal, met informatie over grondpotten voor palen t.b.v. volleybalnetten, badmintonnetten, etc. en belijningen.

Advies en maatwerk

Renger Ruiter is namens stadsdeel Nieuw-West eigenaar van het vastgoed en verantwoordelijk voor het project en dus ook voor de contacten met Bosan in Haaksbergen. “Het inrichten van een sporthal is maatwerk, dat is ons wel duidelijk geworden gedurende dit project. Bosan heeft dit met haar jarenlange ervaring goed in de vingers en kwam als beste uit de bus tijdens de aanbesteding. Na de gunning namen ze direct het initiatief en zijn wij met hun projectteam om tafel gegaan om het project van begin tot eind door te spreken. Al tijdens dit eerste gesprek werden we gewezen op enkele besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door de aanschaf van enkele multifunctionele sporttoestellen en -apparaten. Hier stond tegenover dat de  aanschaf van enkele andere toestellen kon komen te vervallen. Per saldo waren we daarmee goedkoper uit.”

Alle elektrische installaties bedienen via wifi

Waar vroeger docenten en leerlingen veelvuldig moesten sjouwen met toestellen, heeft het gemak ook in de sporthal zijn intrede gedaan, bijvoorbeeld door het gemak van opbergwagens en met name door de elektrische besturing van toestellen. Gemak dient de mens, en wifi dient het gemak. Ruud Plas hierover: “Tot het aanbrengen van een wifi systeem in deze hal is pas later besloten. In eerste instantie was de hele hal gewoon bedraad. Na de aanbesteding hebben we in overleg met de klant de voor- en nadelen van alle systemen en de mogelijkheden naast elkaar gezet, waarop uiteindelijk de keuze is gemaakt voor besturing via wifi. Om alle elektrische bedienbare toestellen van 1 telefoon te kunnen aansturen (of die handzender nu opgesloten in een kastje zit of de docent loopt er mee door de ruimte rond) is wel enorm gebruiksvriendelijk. Baskets zijn met 1 druk op de knop van 305 naar 260 cm te stellen, allemaal tegelijk of per veld apart.

Het Calvijn College is daarmee tot nu toe de 1e sporthal in Nederland waar alle elektrisch bestuurbare installaties afzonderlijk van elkaar te bedienen en te gebruiken zijn via een afgeschermd wifi netwerk. Dan hebben we het over de 4 basketbalinstallaties, aan het plafond en aan de muur, de verrolbare werkbalk, de ringenstellen aan plafond en de hijsunits. Alles kan via één telefoon worden aangestuurd, via een eigen beveiligd lokaal netwerk. Er is inmiddels een vervolgopdracht gegeven om nog een zaaldeel te voorzien van een plafond- en een muurbasket. Ook deze installaties kunnen zonder tussenkomst van derden toegevoegd worden op de aansturing via de wifi. En dat is wat dit wifi systeem nu zo uniek maakt.”

Een prettige en veilige hal

De hal is inmiddels een half jaar in gebruik en de gebruikers zijn erg tevreden. Renger is daar blij mee: “De leerlingen van de scholen en de gebruikers van de  sportverenigingen zijn erg tevreden en vinden het een mooie en vooral een prettige hal. Het hoge afwerkingsniveau in combinatie met de gekleurde lichtpanelen aan de wanden met led verlichting en het natuurlijke daglicht dat binnenkomt, wordt door veel gebruikers als erg prettig ervaren. Ten opzichte van andere hallen is onze hal echt veel lichter. We hebben ook gekozen voor een veilige hal, zo is de verrolbare werkbalk zodanig ingesteld dat deze niet kan rollen als de basket uit het plafond in gebruik is. Daar is door Bosan goed over nagedacht. Natuurlijk hebben we wel met wat kinderziektes te maken gehad in het begin, maar die zijn door Bosan zeer adequaat opgelost.”

Oplossingsgericht denken

“Tijdens de bouw werden we geconfronteerd met het faillissement van zowel de aannemer als de architect. Hierdoor hebben we lang met een aantal kleine opleveringsperikelen gezeten. Bosan was in deze periode de stabiele factor waar we veel aan hebben gehad en goed mee konden samenwerken. Een prettige organisatie met mensen die oplossingsgericht denken en bereid zijn om te helpen. Verhelderend vonden we de bezoeken aan de showroom in Haaksbergen, waar we de toestellen en installaties live konden testen, ook het wifi systeem.

Ruud Plas was en is nog steeds ons eerste aanspreekpunt. We hebben nog steeds regelmatig contact, want er lopen nog een paar kleine dingen. Zo willen we graag meer stopcontacten in de hal hebben, moet er nog wat gesleuteld worden aan een basketbalveld en moet er nog een aansluiting voor het scorebord komen. Nog even beschikken we over de meest moderne sporthal van Amsterdam. Maar dat kan binnenkort weer anders kan zijn, want inmiddels hebben we met Bosan al weer gesproken over een nieuwe sportzaal aan de Jan de Louterstraat in Amsterdam.”

Ook Ruud Plas en zijn collega’s van Bosan kijken met een goed gevoel terug op de samenwerking met Renger Ruiter en zijn mensen van Stadsdeel Nieuw-West. “In plaats van alleen leverancier van toestellen en installaties willen we liever onze jarenlange ervaring en expertise met klanten delen. Daar heb je opdrachtgevers voor nodig die hiervoor open staan en dat was hier zeker het geval. In de meeste gevallen werkt onze aanpak zelfs besparend, terwijl een klant uiteindelijk meer waar voor zijn geld krijgt.”