Bosan en Iselinge Hogeschool, Doetinchem


15.06.2018

Vernieuw(en)de sportzaal voor Pabo Doetinchem

met multifunctionele sporttoestellen en een interactieve sportvloer met volledig geïntegreerde ledbelijning

 

Iselinge Hogeschool in Doetinchem beschikt sinds het begin van dit schooljaar over een totaal vernieuwde gymzaal, voorzien van een gevarieerde en multifunctionele sportinventaris en een unieke sportvloer met volledig geïntegreerde ledverlichting. Bij de Pabo in Doetinchem zijn daarmee de belangrijkste voorwaarden ingevuld voor een vernieuwend sport- en bewegingsonderwijsaanbod. Vlak voor de opening van de gymzaal spreken we met betrokkenen over dit project en de keuzes die gemaakt zijn.

Meer netto gymtijd

“De oude gymzaal was gedateerd en we kregen de vrijheid op zoek te gaan naar een nieuwe invulling, passend bij de visie die wij als Pabo hebben op (bewegings)onderwijs. Na een uitgebreide oriëntatie kwamen we uit op een interactieve ledvloer van Sika en sporttoestellen en -installaties van Bosan.” We spreken met Kevin Kettering, docent bewegingsonderwijs aan Iselinge Hogeschool. “Na akkoord van onze directie op ons voorstel konden we aan het werk. Bosan heeft ons daarbij ten aanzien van het inrichtingsontwerp (ook in combinatie met de ledvloer) en gedurende het bouwproces goed geadviseerd. Hun ervaring en expertise op dit terrein wekte veel vertrouwen. Dat werd bevestigd tijdens een bezoek aan de fabriek en de showroom van Bosan in Haaksbergen, waar we met eigen ogen het productieproces van de sporttoestellen hebben bekeken. Uiteindelijk gaat het toch om de toestellen die in de zaal komen. Het draaibare klimrek ‘UpsideDown’ was daarbij voor ons echt een eye opener. Dat sluit precies aan bij onze behoefte van een toekomstbestendige gymzaal. En uiteraard ben ik zeer content met onze innovatieve sportvloer. De interactieve projectiemogelijkheden en de soundwall die dit concept compleet maken volgen misschien later. Uiteindelijk levert deze zaal voor ons docenten nu al meer netto gymtijd op.”

Strakke planning

Vanuit Bosan Sportinstallaties was Jeroen Oldenhof als projectleider verantwoordelijk. ”In de loop van de jaren hebben we heel wat sporthallen ingericht met onze sporttoestellen. Maar de combinatie van onze sportinventaris met een vloer als deze, geeft het eindresultaat een bijzondere dimensie. En voor de opdrachtgever ontstaan oneindig veel mogelijkheden. De samenwerking tussen partijen bij de inrichting is prima verlopen, misschien wel dankzij een behoorlijk strakke planning. Ik denk dat de klant hier de grote winnaar is. De combinatie van moderne multifunctionele sporttoestellen en -installaties met een interactieve sportvloer maakt van de sportzaal in Doetinchem een vernieuwende sportlocatie. Ook binnen Bosan zijn we continue bezig met verbeteren en doorontwikkelen van sporttoestellen. Zo hebben wij in maart jl. ‘LEDZ’ geïntroduceerd, ons nieuwe basketbalbord met ledverlichting. Het bord licht op als de bal door de basketbalring gaat. Voor nog meer score- en spelbeleving bij gebruikers.”

Best spannend zo’n nieuwe gymzaal

Jan Vlaskamp, teamleider Onderwijsbureau, is eerder betrokken geweest bij de (ver)bouw van Iselinge Hogeschool. Nu de sporthal aan de beurt was, kwam Jans’ expertise goed van pas. “Ik heb inderdaad ervaring met verbouwingsprojecten en samen met Kevin Kettering hebben wij dit project begeleidt. We waren het er snel over eens dat er een gymzaal moest komen die past bij deze tijd en bij het ambitieniveau van onze Pabo. We hebben immers een voorbeeldfunctie en willen andere scholen inspireren. Met de nieuwe ledvloer in combinatie met de sportinrichting hebben we onze nek uitgestoken en dat is best spannend. Het is toch iets nieuws, met nieuwe technieken en besturingen. In het begin zal het daarom best even wennen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat gebruikers enthousiast zullen zijn.”

Fraai eindresultaat door Sika Nederland en Bosan

De ledvloer is ontwikkeld door Sika Nederland, waar Daan Roelvink als  projectmedewerker werkzaam is. “Ik vind dat er in een prima samenwerking met Bosan een bijzonder stukje werk is geleverd in Doetinchem. Er liggen momenteel in Nederland al zo’n 10 ledvloeren en ook voor volgend jaar hebben we er inmiddels de nodige in portefeuille. Dit zegt veel over de toenemende behoefte aan interactieve sportvloeren die multifunctioneel te gebruiken zijn. In de nieuwste versie van deze vloer kunnen we 200 vloerpatronen voorprogrammeren voor uiteenlopende toepassingen op gebied van bewegingsonderwijs en sport en inmiddels ziet men ook in andere sectoren, zoals de zorgsector, de voordelen ervan.”

Aardrijkskunde en rekenen in de gymzaal

“En met een projectie van een aardbol op de vloer kan net zo gemakkelijk een aardrijkskundeles worden verzorgd in deze ruimte. Zo ontstaan nieuwe combinaties van onderwijs en bewegen, en kinderen die bewegen presteren beter op school. Een moderne gymzaal die aansluit bij de huidige tijdgeest, kan daarbij helpen. Ik zie in de toekomst zelfs wel rekenlessen gegeven worden in de gymzaal.”

De klikfactor met Bosan

Jan tot slot: “Ook een interactieve sportvloer met ledverlichting zal altijd in combinatie met sporttoestellen en -installaties worden gerealiseerd. Het een kan niet zonder het ander. Onze keuze voor Bosan is ontstaan na een eerste shortlist, een offertetraject en ons gevoel bij de organisatie. En dat laatste is niet onbelangrijk gebleken. Bosan heeft het ontwerp voor de zaalindeling gemaakt, compleet met een grondpottenplan en de locaties voor de plafond- en de wandinstallaties. Ook in samenwerking met de andere partijen hebben ze hun mannetje gestaan en ondanks de korte werktijd is alles binnen de afgegeven planning gerealiseerd, zodat wij afgelopen september de gymzaal in gebruik konden nemen.”