Akoestiek in de gymzaal

… en wat we horen verontrust ons. Gymleraren en sporttrainers worden blootgesteld aan veel lawaai tijdens hun werk, als gevolg van slechte akoestiek in hun gym- of sportzaal. Dit kan leiden tot ernstige gehoorschade en het risico van langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig is daar wat aan te doen. Daarvoor hebben Bosan en Vilton Silent Building de handen ineen geslagen en een systeem ontwikkeld om goed naar uw zaal te luisteren. 

Gymdocenten en sporttrainers hebben recht op

goede akoestiek in gym- en sportzalen

Sport en bewegen is gezond en goed voor de ontwikkeling. Daarbij staat veiligheid voorop; een veilige omgeving met veilige sportinventaris voor alle gebruikers, dus ook voor gymleraren en sporttrainers. Echter geluidsoverlast tast deze veiligheid aan, met name voor gymleraren en trainers. Zij werken vaak urenlang in dezelfde sporthal of gymzaal. En een slechte akoestiek veroorzaakt gehoorproblemen, vermoeidheid, slechte spraakverstaanbaarheid en stemproblemen. Permanente gehoorbeschadiging is helaas geen uitzondering. Het jeugdjournaal-item Help, mijn sportleraar wordt doof" spreekt boekdelen. Akoestische onveiligheid en doofheid zijn onacceptabel, voor gymdocenten, voor werkgevers en voor de eigenaren van sportaccommodaties. Akoestiek moet onderdeel worden van de integrale veiligheid van sportaccommodaties. 

 

KVLO-onderzoek: 1 op de 5 gymdocenten kampt met gehoorschade

Wat is nagalmtijd?

Nagalmtijd is de tijd dat een geluid in een ruimte hoorbaar blijft nadat de geluidsbron is gestopt. Denk bijvoorbeeld aan een echo in een kerk of grote zaal. De nagalmtijd wordt gedefinieerd als ‘tijd dat het duurt om een geluidssignaal 60 dB in sterkte te laten afnemen’. Een lange nagalmtijd zorgt voor een negatief effect op de spraakverstaanbaarheid en kan leiden tot vermoeidheid en stemproblemen. Door deze constante hoge dosis lawaai kunnen tijdelijke of permanente gehoorklachten ontstaan bij de vakleerkracht. De KVLO adviseert een maximale nagalmtijd van tussen de 1,1 en 1,5 seconde – afhankelijk van de zaalafmeting - om de veiligheid van vakleerkrachten te bevorderen.

We zien helaas dat veel gymzalen en sporthallen niet voldoen aan de KVLO-geluidsnormen en andere richtlijnen en wetten (zie kader Wetten en richtlijnen). Het lawaai van sportende leerlingen blijft door een lange nagalmtijd (zie kader) extra lang hangen met alle ongezonde en arbeidgerelateerde gevolgen van dien. Uit een onderzoek van de KVLO onder haar leden (gymdocenten) naar de beleving van geluidsoverlast in gym- en sportlokalen, blijkt dat 20% van de gymdocenten hier last van heeft en dreigt uit te vallen. Een update van dit onderzoek door de KVLO staat voor 2021 op de agenda. De KVLO heeft haar regelgeving en normen rond akoestiek in de gymzaal opgeschreven in een document Akoestiek in de gymzaal/sporthal. De KVLO heeft momenteel een nieuw onderzoek in voorbereiding.

 

Akoestische meting in de gymzaal door Bosan (QuickScan)

Hoe zorg je als docent voor een akoestisch veilige werkomgeving? Het begint allemaal met een meting van de nagalmtijd in de sportzaal. Bosan, specialist in sportzaalinrichtingen en Vilton Silent Building, specialist op het gebied van trillings- en ruimte-akoestiek, hebben de handen ineen geslagen om akoestiekproblemen op te lossen. Wij meten de nagalm en zorgen samen voor een veilige akoestiek in uw werkplek. Om snel in kaart te brengen hoe het gesteld is met de akoestiek en de nagalmtijd in een gym- of sportzaal biedt Bosan de mogelijkheid van een akoestische QuickScan: een meting van de nagalmtijd in de sportzaal. De uitkomst is onderdeel geworden van de veiligheidsrapportage voor docent, schooldirectie en gebouweigenaar. Dit geeft een goede indicatie van de akoestische (on)veiligheid van de werkplek van sportdocenten.

 

Vraag hier de akoestische meting (QuickScan) aan. 

 

Duurzame akoestische panelen van 25.000 gerecyclede PET-flessen

Algemeen directeur van Bosan, Walter van den Brink (r), en Alexander de Vries, commercieel directeur van Vilton zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Vilton heeft akoestische panelen ontwikkeld om in elke zaal een acceptabele nagalmtijd te realiseren binnen de KVLO-normen; de geluidsabsorberende Softsonic panelen. Deze akoestische wandpanelen verlagen de nagalmtijd en verminderen problemen als vermoeidheid, stemproblemen, doofheid en zelfs het risico op arbeidsongeschiktheid. De panelen bestaan uit polypropyleen, geproduceerd uit duurzame gerecyclede PET-flessen. Per m2 worden ca. 25.000 PET flessen gebruikt. De panelen zijn leverbaar in 4 diktes en altijd voorzien van een zacht aanvoelende toplaag die leverbaar is in 39 kleuren.

MEER INFORMATIE

Meer weten over een akoestische veiligheid of het aanvragen van een akoestische QuickScan voor uw gym- of sportzaal, bel 053 - 572 31 15 of neem contact op met de contactpersoon van Bosan in uw regio:

 

Neem contact met ons op
Laat een vraag of opmerking achter en wij zullen hier zo spoedig mogelijk op terugkomen.

 

Wetten en richtlijnen rond akoestiek in gym- en sportzalen

  • In de Arbowet, editie 2018/2019, hoofdstuk 6, afdeling 3 over Lawaai, staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de werkplek van personeel. Ook als deze werkplek wordt gehuurd of ter beschikking wordt gesteld, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om te toetsen of de ruimte goed onderhouden wordt en bij gebreken of onvolkomenheden de eigenaar/beheerder hier op aan te spreken. In het Arbeidsomstandighedenbesluit worden acties geëist bij dagelijkse blootstelling vanaf 80 dB(A) met strengere maatregelen bij 85 en 87 dB(A). De Arbodienst kan ingeschakeld worden om aanvullend onderzoek te doen. Dus bijvoorbeeld bij stemproblemen of gehoorproblemen. Als de veiligheid van de sportzaal niet gegarandeerd is, kan de toezichthouder bepaalde activiteiten verbieden of een gymles stopzetten volgens artikel 28 van de Arbowet.
  • In de Arbo catalogus (VO en PO) worden ook eisen gesteld aan de akoestiek. Bijvoorbeeld in de vorm van een mechanisch dempende vloer. Maar ook absorberende inrichtingsmaterialen die de nagalm beperken.  
  • De KVLO adviseert een maximale nagalmtijd van tussen de 1,0 en 1,5 seconde – afhankelijk van de zaalafmeting - om de veiligheid van vakleerkrachten te bevorderen.
  • In het Handboek Sportaccommodaties wordt uitgegaan van de norm NOC*NSF-US1-BF1 ‘Nagalmtijd en achtergrondgeluidsniveau’. Daarin wordt de gemiddelde absorptiecoëfficiënt van de sportruimte bepaald op ten minste 0,25. De nagalmtijd wordt per frequentieband ( 125, 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz) gemeten en samengevat in een rekenkundig gemiddelde.