Bericht van Bosan inzake coronavirus

Haaksbergen, maart 2020


Deze dagen staan volledig in het teken van de berichtgeving over de coronacrisis. Uiteraard staat ook voor ons het welzijn van onze medewerkers, klanten en relaties voorop en houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Onze eerste prioriteit is om verdere verspreiding van het virus, onder eigen medewerkers en onder mensen die met onze medewerkers in aanraking komen of zijn geweest te voorkomen. Hiervoor hebben wij maatregelen getroffen, waarbij we een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de discipline van alle betrokkenen. Wij willen u hierover graag informeren.

  1. Medewerkers met griep-, koorts- of luchtwegklachten blijven thuis om de kans op besmetting te voorkomen.
  2. Medewerkers die daartoe in staat zijn werken vanuit huis.
  3. Fysiek contact tussen medewerkers beperken wij via individuele werkplekken voor medewerkers, door geen gemeenschappelijke pauzes te houden en geen handen te schudden. Onze medewerkers blijven leveringen, montages en onderhoud conform de gemaakte afspraken uitvoeren. Monteurs reizen separaat en houden zich aan de geadviseerde afstand tussen mensen.
  4. Bezoek aan ons bedrijf vervangen wij door contacten op afstand. Met gebruik van digitale communicatiemiddelen kunnen onze werkzaamheden en projecten goede doorgang vinden. Zo kunnen wij u als klant van dienst blijven, zonder dat we fysiek bij elkaar komen.
  5. Leveringen van goederen kunnen met in achtneming van de geadviseerde richtlijnen volgens planning doorgaan.
  6. Bosan volgt de berichtgevingen van uur tot uur en past de maatregelen waar nodig aan. We hebben te maken met een onverwachte en bijzondere situatie, die veel van mensen vraagt. Wij spreken elkaar aan op ons gedrag als dat nodig is en dat vragen wij ook aan u. Let een beetje op elkaar, zoals ook minister-president Rutte ons heeft gevraagd.

Nu scholen, gym- en sportzalen door de overheid ‘gesloten’ zijn, ontstaat de situatie dat wij in deze periode, zonder overlast voor gebruikers, veiligheidsinspecties en onderhoud kunnen uitvoeren aan uw sportinventaris. Zodat deze weer veilig, up-to-date en beschikbaar is als de scholen weer open gaan. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Bosan.

Onze dienstverlening blijft onverminderd doorgaan. Wij blijven via info@bosan.nl en telefonisch via 053-572 31 15 bereikbaar. Voor verdere informatie over onze corona-aanpak staan wij u graag (digitaal) te woord, via waltervandenbrink@bosan.nl.


Met vriendelijke groet,
Bosan B.V.

Walter van den Brink
Algemeen Directeur